Personeel
P&O Interim kunnen we omschrijven als een dienstverlenend bedrijf dat personele diensten verleent aan mensen en bedrijven. Ons bedrijf ondersteunt en adviseert bij werkzaamheden op het gebied van personeel en organisatie, waarbij we vooral in het oog houden dat we deze werkzaamheden in nauwe samenwerking met onze klanten uitvoeren. Daarnaast stemmen we vraag en aanbod van personeel op elkaar af. Themawoorden hierbij zijn prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid en specialisme.

P&O Interim richt zich specifiek op de installatiebranche want dat is waar we verstand van hebben. Door onze jarenlange ervaring met personeelsbemiddeling in de technische sector kunnen we ons onderscheiden in onze vakspecifieke branche. We durven te stellen dat we de kwalitatieve top van onze markt vertegenwoordigen.

Ons bedrijf is sterk in ontwikkeling en bevindt zich op dit moment in een fase van gestage groei. Dit proces wordt ondersteund doordat we vertrouwen krijgen van onze medewerkers en opdrachtgevers.

Wat doet P&O Interim?
Zoals onze naam al impliceert zijn we adviserend en ondersteunend bij werkzaamheden op het gebied van personeel en organisatie. Met name stemmen we vraag en aanbod van personeel op elkaar af. We zijn een overzichtelijke en platte organisatie die ervoor zorgt dat we landelijk een groot aantal installatiebedrijven kunnen voorzien van vaktechnisch personeel. Onze interne organisatie is zeer ervaren en efficiënt ingericht; we doen waar we goed in zijn maar zijn ons ervan bewust dat onze medewerkers het op de werkvloer moeten laten zien!

Installatievakmensen komen bij ons in loondienst (CAO Klein Metaal) en worden vervolgens geplaatst op projecten van onze opdrachtgevers of projecten die we zelf aannemen. Onze vakmensen zijn alle in het bezit van een VCA-certificaat waardoor zij op de hoogte zijn van de laatste veiligheidseisen voor  projecten en worden uitgerust met hoogwaardig goedgekeurd hand- en elektrisch gereedschap, dat jaarlijks extra wordt gekeurd door eigen bevoegde keurmeesters.

In elke branche is het een gegeven dat goed personeel vaak het knelpunt is. De kwaliteit van het personeel maakt het bedrijf. Het is moeilijk om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen en te houden! Op dit moment biedt P&O Interim de volgende diensten aan:

Detacheren van eigen vakmensen
(Als u vakmensen tekort komt; kunnen wij ze leveren)
Wij bieden dé oplossing voor (tijdelijke) personeelstekorten en projectmatige werkzaamheden. Wij werken met vaste gemotiveerde medewerkers, allen vakmensen op hun specifieke werkgebied. Onze vakmensen hebben een arbeidscontract met P&O Interim (geen payrolling), vallen onder de CAO Klein Metaal en worden bij een opdrachtgever geplaatst voor de duur van een project. Deze dienstverlening biedt bedrijven de ruimte om efficiënt, flexibel en kostenbewust met hun personeelsbezetting om te gaan.

Collegiaal in- en uitlenen
(Als u personeel tekort komt of over heeft; kunnen wij ze vaak plaatsen)
Eén van onze specialisaties is specifiek gericht op de kortere projecten. Heeft u personeel over?? Wij bieden werkgevers die (tijdelijk) met personeelsoverschot te kampen hebben een snelle en mensvriendelijke oplossing. Onze jarenlange ervaring met collegiaal doorlenen en ons uitgebreide netwerk maken deze dienstverlening voor werkgevers zeer efficiënt en flexibel. Zelfs bij (tijdelijke) arbeidsconflicten biedt collegiaal doorlenen een sociaal verantwoorde oplossing.

Poolmanagement en opleiding ZZP’ers
(Gemotiveerde ondernemers voor de duur van een project)
Nog een oplossing voor (tijdelijke) personeelstekorten. Wij werken met een pool van ZZP’ers die kunnen worden ingezet op projecten. Daarnaast verzorgen wij de volledige begeleiding van vakmensen die door willen groeien als zelfstandig ondernemer en bieden ze ook werk en nazorg. Vaak kunnen we spreken van ervaren vakmensen die echter door een gebrek aan opleiding niet in
staat zijn om hun administratieve en commerciële organisatie op een juiste manier uit te voeren. P&O Interim biedt hierbij de helpende hand.

Outplacement
(Als u afscheid moet nemen van medewerkers; geven wij de handdruk)
De huidige maatschappij is sterk in beweging en de arbeidsmarkt beweegt mee. Flexibel ondernemen is daarbij het sleutelwoord. Naast het ziektekosten-risico kunnen de nodige problemen ontstaan wanneer u te maken krijgt met een structurele overbezetting. Door middel van Outplacement biedt P&O Interim de mogelijkheid voor bedrijven om een gedeelte van uw personeel op een sociaal verantwoorde wijze over te nemen. Voor de werknemers heeft het geen gevolgen omdat ze hun baan behouden tegen dezelfde voorwaarden. Wanner er weer voldoende werk is kunnen de medewerkers weer terug geplaatst worden.

© 2023 - P&O Interim